ติดต่อเรา

บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น18 โซนเอ เลขที่ 127/23 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
+662 681 1707
infothailand@viatris.com

Upjohn

Upjohn (Thailand) Limited, Floors 36 and 37,
United Center Building, Silom,
Bangrak, Bangkok, Thailand