Kontaktujte nás

Viatris Slovakia s.r.o.,

Bottova 2A
Bratislava 811 09
Slovakia
Tel: +421 240 203 800

Pre medicínske informácie o produktoch:

Hlásenie nežiaducich udalostí:

Pacienti by mali vždy požiadať o radu svojho lekára v prípade výskytu nežiaducej udalosti.
V prípade, že chcete nahlásiť nežiaducu udalosť spoločnosti Viatris Slovensko, prosím pošlite e-mail na
adresu: pv.slovakia@viatris.com
alebo volajte: +421 917 337 974.